เพลงประกอบละคร นางสาวทองสร้อย...คุณแจ๋วห

เพลงประกอบละคร นางสาวทองสร้อย...คุณแจ๋วห. Передняя обложка. Click to zoom.
เพลงประกอบละคร นางสาวทองสร้อย...คุณแจ๋วห
Передняя обложка
Composed by Ja Jittapa / NO ONE ELSE / V Violette Wautier
Published by BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
Release type Film Score - Official Release
Format 1 Digital - 3 tracks
Release date November 16, 2015
Duration 00:11:17
Genres
Rate album!

Here you can freely listen to preview tracks from เพลงประกอบละคร นางสาวทองสร้อย...คุณแจ๋วห. Album was composed by Ja Jittapa / NO ONE ELSE / V Violette Wautier and was released on November 16, 2015. Soundtrack consists of 3 tracks tracks with duration over about 15 minutes. Album was released by BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED.

Tracks preview provided by iTunes. If you like เพลงประกอบละคร นางสาวทองสร้อย...คุณแจ๋วห, we strongly recommend to buy it. Support composers, artists and performers so they can release more music in the future. Furthermore, it's inexpensive. This album costs only 2.97 USD. Prices and shops where you can buy it are at the right column.

CD 1

1
สะดุด (เพลงประกอบละคร นางสาวทองสร้อย...คุ$
V Violette Wautier
03:09
2
รักที่ไม่เห็นทาง (เพลงประกอบละคร นางสาว
NO ONE ELSE
04:29
3
สะดุด (เพลงประกอบละคร นางสาวทองสร้อย...คุ$
Ja Jittapa
03:39
29.11.16

Popular