Noboru Tsuburaya

Noboru Tsuburaya. Click to zoom.
Noboru Tsuburaya
Also known as
First Work TVkko Zenin Shuugou!! 6 Uchuu no Hero-tachi no Maki • 1972
Last Work Triple Fighter Music Collection • 1996
Total Soundtracks 17
Most Popuplar SFX GRAFFITI Super Heroдобавить факт

Last Update: 18.05.18

Popular