Shotaro Shima

Shotaro Shima. Click to zoom.
Shotaro Shima
Also known as
Place of Birth Japan
First Work Final Fantasy VII Remake Original Soundtrack • 2020
Last Work FINAL FANTASY VII: THE FIRST SOLDIER Original Soundtrack • 2022
Total Soundtracks 9
Most Popuplar FINAL FANTASY Record Keeper Original Soundtrack vol.2

Popular