Nintendo Sound Team

Nintendo Sound Team. Click to zoom.
Nintendo Sound Team
Birthplace Япония
Total games 5
First work Game Boy Graffiti
Last work Nintendo FAMICOM MUSIC
Total soundtracks 4
Most popuplar Game Music Graffiti
Состоит из Akito Nakatsuka, Asuka Ota, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hirokazu Tanaka, Kazumi Totaka, Kenji Yamamoto, Kenta Nagata, Koji Kondo, Mahito Yokota, Masaru Tajima, Minako Hamano, Ryoji Yoshitomi, Shinobu Tanaka, Soyo Oka, T. Osada, Taro Bando, Toru Minegishi, Yuka Tsujiyoko


добавить факт

1989


Game BoyGolf : музыка
Game BoyTetris : музыка
Game BoyAlleyway : музыка
Game BoyBaseball : музыка

0


Game BoyYakuman : музыкадобавить сайт

Последнее обновление:

Popular